Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięRSS Feed

Regulamin

                        Regulamin korzystania z serwisu  ogłoszeniowego ZooBazar24.pl

Niniejszy  regulamin  określa zasady  korzystania  z  usług świadczonych przez  serwis  ogłoszeniowy www.ZooBazar24.pl   którego właścicielem i administratorem jest Jerzy Rejmer Usługi transportowe  z siedzibą ul. Ogrodowa 26a/24 ,  00-896 Warszawa ,NIP 527-101-04-15  Regon 015045884                                      e-mail      poczta@zoobazar24.pl

Każdy użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Serwis ZooBazar24.pl umożliwia przede wszystkim bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń o tematyce zoologicznej i    przyrodniczej zarówno dla osób prywatnych jak i firm oraz ich prezentację i przeglądanie.
 2. Usługodawcą nazywany jest właściciel serwisu ogłoszeniowego Zoo Bazar24.pl  Jerzy Rejmer
 3. Użytkownikiem jest ten, kto korzysta z serwisu ogłoszeniowego ZooBazaR24.pl, zarówno przeglądając jego strony jak i dodając ogłoszenia.
 4. Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą i promujący ją poprzez ogłoszenia lub reklamy w SerwisieZooBazar24.pl nazywany jest Firmą.
 5. Członkiem serwisu nazywa się użytkownika, który przeszedł procedurę rejestracji i posiada swój login i hasło w systemie nazywany dalej Członkiem serwisu ZooBazar24.pl  z pełnym dostępem do jego funkcji.Login oraz hasło jest potrzebne do utworzenia konta  w portalu ogłoszeniowym i zarzadzania nim
 6. Wszelkie usługi Usługodawcy są udostępniane bezpłatnie. Jedynym wyjątkiem jest płatne Promowanie ogłoszenia lub reklamy, które jednak nie jest konieczne dla wyświetlania ogłoszenia.
 7. Ogłoszenia są wyświetlane przez 30 dni po tym okresie są usuwane.
 8. Zarejestrowany Użytkownik może po zalogowaniu modyfikować lub usunąć swoje ogłoszenie.
 9. Serwis jest platformą łączącą Użytkownika ogłoszeniodawcę, czyli osobę lub Firmę zamieszczającą ogłoszenie / reklamę z innymi   użytkownikami, czyli osobami korzystającymi z Serwisu.
 10. Usługodawca nie przetwarza danych Użytkowników a jedynie  prezentuje i udostępnia Ich oferty. Usługodawca nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
 11. Serwis Zoobazar24.pl nie ponosi odpowiedzialności, za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna.
 12. Serwis ZooBazar25.pl, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego ZooBazar24.pl, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
 13. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie materiałów naruszających obowiązujące prawo a zwłaszcza ustawy o ochronie zwierząt oraz rozporządzenie  Rady WE 338/97 w sprawie handlu zwierzętami, dobre obyczaje, normy moralne lub zasady uczciwej konkurencji, materiałów wulgarnych, obrażających godność, szkalujących lub naruszających dobra osobiste innych osób, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących podobne poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 14. Użytkownicy publikujący ogłoszenia dotyczące handlu psami i kotami powinni prowadzić hodowle zwierząt zarejestrowane w ogólnokrajowych organizacjach społecznych których statutowym celem jest działalność związana z hodowla rasowych psów i kotów.
 15. Zabrania się umieszczania ogłoszeń / reklam, które:
  – nie są tematycznie związane z Serwisem lub konkretnym działem Serwisu
  -zawierają treści wulgarne, obraźliwie, niezgodne z dobrymi obyczajami oraz powszechnie
  przyjętymi normami społecznymi, naruszające dobre imię lub anonimowość osób trzecich,
  lub   pornograficzne.
  – w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych podmiotów, w tym w szczególności
  majątkowych i osobistych praw autorskich.
  –  są objęte licencją lub prawami autorskimi lub wymagają jakiejkolwiek zgody lub uprawnień,
  których użytkownik nie posiada.
  -zachęcają do działań uważanych za przestępstwo lub będących niezgodnymi z prawem lub
  łamiącymi prawa osób trzecich
  – oferują sprzedaż leków. Nie dotyczy ogłoszeń /reklam  samych aptek  jako punktów
  sprzedaży leków.
  -są technicznie szkodliwe dla komputerów użytkowników Serwisu.
 16. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
 17. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu, który nie zaloguje się na swoje konto w ciągu 180 od rejestracji.
 18. Administrator serwisu umożliwia całkowite usunięcie adresu e-mail użytego podczas rejestracji w Serwisie na życzenie użytkownika. W tym celu należy wysłać e-mail z adresu zarejestrowanego w Serwisie z prośbą o jego usunięcie z naszego systemu. Po weryfikacji poprawności tych informacji adres e-mail zostanie usunięty z Serwisu
 19. Serwis może zawierać linki do stron, które nie podlegają kontroli i nie są zarządzane przez Serwis. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron.
 20. Informacje na temat ochrony danych oraz prywatności użytkowników Serwisu opisuje Polityka Prywatności.
 21. Serwis, zastrzega sobie prawo do zmiany treści  niniejszego  Regulaminu  i uruchomienia nowej wersji usług,Użytkownicy zostaną o tym powiadomien  e-mailami ,a dalsze korzystanie przez użytkownika z serwisu wiąże się z tym, iż zgadza się on z takimi zmianami, poprawkami, uzupełnieniami . Aktualny regulamin będzie zawsze dostępny na stronie internetowej ZooBazar24.pl
 22. Zawsze mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. Dlatego Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.
 23. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z  zakładek  serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres poczta@zoobazar24.pl lub listem poleconym na adres:  ul. Ogrodowa 26a/24 ,  00-896 Warszawa .
 24. Użytkownik sewisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę ogłoszeń i reklam zamieszczanych przez niego  w Serwisie ZooBazar24.pl
 25. Wszelkie pytania powinny być kierowane e-mailem na adres: poczta@zoobazar24.p
 26. Żadna część serwisu nie może być kopiowana, duplikowana, reprodukowana w jakiejkolwiek formie.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.