Witaj, gość! [ Zarejestruj się | Zaloguj sięRSS Feed

Jakie zwierzęta i jak można legalnie kupić

Bardzo dużo gatunków zwierząt jest chronionych przez prawo Unii Europejskiej – to znaczy, że albo nie wolno nimi w ogóle handlować, albo można to robić tylko wówczas, gdy mają udokumentowane legalne pochodzenie.

W Polsce obowiązuje o Ustawa o ochronie zwierząt a handel zwierzętani opisuje art.10

 a. Zabrania się:

1) wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
3) wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
2. Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.
3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
6. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.Art. 10b.

b. Zabrania się nabywania:
1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Aby chronić wiele gatunków roślin i zwierząt większość państw świata podpisało specjalną  Konwencję o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem. Jednak najczęściej określa się ją jeszcze krócej – jako CITESz pełny tekstem można się zapoznać na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska), co jest skrótem od jej nazwy w języku angielskim.

Oczywiście każdy może kupić zwierzęta, które nie są chronione przez CITES ani przepisy europejskie. Są to różne popularne w hodowlach i niezagrożone gatunki – np. chomiki, kanarki, węże zbożowe.Zawsze jednak przed zakupem należy dokładnie sprawdzić, czy zwierzę, które chcemy kupić, nie jest na liscie gatunków chronionych.
Dokumentami, które świadczą, że chronione zwierzę pochodzi z legalnego źródła i można je sprzedawać, są m.in.: – specjalne zezwolenia i świadectwa CITES,- zaświadczenie od powiatowego lekarza weterynarii o urodzeniu w niewoli z legalnych rodziców,- zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku.
Za dokument świadczący o legalnym pochodzeniu chronionego zwierzęcia z reguły NIE MOŻNA uznać: faktury, rachunku, oświadczenia hodowcy lub sprzedawcy, ani samego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie zwierzęcia.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Facebook Znajomi